Głównej zawartości

Ewidencja sprzedaży mienia komunalnego

Ewidencję sprzedaży mienia komunalnego prowadzi Referat Rozwoju Gminy.