Głównej zawartości

Informacje o terminach sesji i komisji

I N F O R M A C J A

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej, odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2019r. (piątek) o godz. 9:00 w pokoju Nr 9 Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu.

Porządek obrad:

  1. Informacja dotycząca wykazu gruntów będących własnością gminy.
  2. Informacja dotycząca realizacji planu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu gminy Pasym.
  3. Analiza stanu infrastruktury wodociągowej i sanitarnej na terenie gminy Pasym (stan techniczny oczyszczalni ścieków oraz ujęć wody).
  4. Informacja dotycząca kosztów związanych z utrzymaniem dróg gminnych.
  5. Pomoc w organizacji Święta Plonów.
  6. Pomoc w organizacji akcji pn. "Sprzątanie Świata".

                                                                               Przewodnicząca

                                                                Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej

                                                                                                  i Ochrony Środowiska

                                                                                                     /-/ Hanna Gryczka