Głównej zawartości

Podstawowe informacje

Przewodniczący Rady Miejskiej:

Andrzej Kozikowski

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:

Edyta Adamczyk

Roman Sitko

 

SKŁADY OSOBOWE

STAŁYCH KOMISJI RADY MIEJSKIEJ:

 I. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 1) Pani Hanna Gryczka - z-ca przewodniczącej komisji

 2) Pani Bożena Kotkiewicz

 3) Pani Teresa Kowalska - przewodnicząca komisji

 4) Pan   Aleksander Waś

II. Komisja Rewizyjna:

1) Pani Justyna Konopka

2) Pan Michał Lenczewski

3) Pan Romuald Małkiewicz - przewodniczący komisji

4) Pan Bogusław Piotrowski

5) Pan Michał Żuk

                       

III.  Komisja Promocji Gminy, Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej:

1) Pani Jolanta Augustowska – przewodnicząca komisji

2) Pani Justyna Konopka

3) Pan Michał Lenczewski - z-ca przewodniczącego komisji 

4) Pan Bogusław Piotrowski

5) Pan Michał Żuk                                                                                                                                                                                                                                       

IV.  Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:

1) Pani   Edyta Adamczyk

2) Pani Hanna Gryczka - przewodnicząca komisji

3) Pani Bożena Kotkiewicz - z-ca przewodniczącej komisji

4) Pan  Roman Sitko

5) Pan  Karol Tadaj

6) Pan  Aleksander Waś

 

V.  Komisja Budżetowo – Gospodarcza:

1) Pani Edyta Adamczyk

2) Pan Adam Kowalczyk - przewodniczący komisji

3) Pan Andrzej Kozikowski

4) Pan Bogusław Piotrowski - z-ca przewodniczącego komisji

5) Pan Roman Sitko

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

PRZYJMUJE INTERESANTÓW W POKOJU NR 9

URZĘDU MIASTA I GMINY W PASYMIU

W KAŻDĄ ŚRODĘ

OD GODZINY 10:00 DO GODZINY 12:00