Głównej zawartości

Działalności gospodarcze

    Wpis do ewidencji działalności gospodarczej 

Wzór wniosku CEIDG-1  O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ wraz z klauzulą informacyjną do pobrania poniżej  lub w Urzędzie Miasta i Gminy w Pasymiu pokój nr 12.

 Można również złożyć wniosek elektronicznie za pośrednictwem strony CEIDG (KLIK)